1071’de Ne Oldu? 2071 Hedefinin Anlamı Nedir?

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen bir savaştır. Alp Arslan’ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, “Türklere Anadolu’nun kapılarında kesin zafer sağlayan son savaş” olarak bilinir. Bu savaşla birlikte Anadolu’da beylikler kurulmaya başlanmış. Bugünkü Türkiye’nin temelleri atılmış, böylece “Türkiye Tarihi” başlamıştır.

“Bizler 2071’i göremeyebiliriz. Özelikle gençlere sesleniyorum. İnşallah 2071’in neslini sizler yetiştireceksiniz. Ama öyle bir şuurla yetiştireceksiniz ki bu milletin dünyadaki yerini onlar, ilk 10’un içinde farklı bir yere taşıyacaklar. Biz farklı ufukların insanlarıyız.”

“Siz birilerinin televizyonlarda söylediklerine aldırmayın, onların böyle bir derdi, böyle bir meselesi yok. Onlar dertli değil biz dertliyiz, biz. Onun için çok çalışacağız, onun için çok koşacağız…”

ERDEMLİ NESİLLER İÇİN 2071

2071 Derneği, bir grup memleket sevdalısı tarafından, Yeni Türkiye’nin vizyonu doğrultusunda ahlaklı, erdemli ve donanımlı nesiller yetiştirmek üzere kuruldu. Derneğin, Tavşanlı halkından büyük takdir ve teveccüh göreceğine inanıyoruz.

2071 Derneği, kalbinde kâdim bir medeniyetin derdi ve şevkini taşıyan bir grup memleket sevdalısı tarafından, tarihte Anadolu’ya Beylerbeyliği yapmış Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Yeni Türkiye’nin vizyonu doğrultusunda ahlaklı, erdemli ve donanımlı nesiller yetiştirmek üzere kuruldu.
Zaferle Değil Seferle Emrolunduk

2071’i göremeyeceğiz ancak o yılları görecek ve 2071’in Türkiye’sine yön verecek nesilleri bizler yetiştireceğiz. 2071 Derneği’nin misyonu – ilkin Tavşanlı ve yöresinde; sonrasında ise tüm Türkiye’de etkin olmak üzere – özellikle üniversite öğrencilerine ilim ve irfan noktasında yol göstermek, burs ve konaklama imkânı sunmak, öğrenimleri boyunca ve öğrenimleri sonrasında hem fikren hem de mesleki manada destek vermek, ayrıca onları Türkiye’deki demokratik katılımın temel taşlarından olan “Sivil Toplum” ile tanıştırmaktır. Bir medeniyet derdi taşıyan bizler zaferle emrolunmadık ama seferle emrolunduk. Tüm çabamız bu minval üzere 1000 yıl öncesinden aldığımız 1071 ruhunu geleceğe aktarmaktır.

Derneğin, Necip Fazıl’ın; “Batı Anadolu’nun bu alaca rengi içinde Tavşanlı’yı, şimdi düşmüş, yeni yağmış kar kadar temiz görüyorum.” övgüsüne mazhar Tavşanlı halkından büyük takdir ve teveccüh göreceğine inanıyoruz.

2071 Derneği ilk basın toplantısını 10 Ocak Cumartesi “Çalışan gazeteciler” gününde Tavşanlı basınıyla gerçekleştirdi. Geçici yönetim kurulu ile kurucu üyelerimizin de yer aldığı kahvaltıda hem derneğimizin misyonu hem de geleceğe dair hedeflerimiz anlatıldı.

2071’in Neslini Bizler Yetiştireceğiz

2071’in Türkiye’sine yön verecek nesilleri bizler yetiştireceğiz. 2071 Derneği’nin gayesi, özellikle üniversite öğrencilerine ilim ve irfan noktasında yol göstermek, burs ve konaklama imkânı sunmak, öğrenimleri süresince ve sonrasında hem fikren hem de mesleki manada destek vermektir.

Her Şey Erdemli Bir Gençlik İçin

Tarihimizden gelen bir emanet ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız “Yeni Türkiye’nin 2071 Vizyonu” ile hareket ederek 2071 Derneğimizi kurmuş ve faaliyetlerimize başlamış bulunuyoruz.

Derneğimizin kurucuları arasında Tavşanlı ve civarından yetişmiş, farklı illerde üst düzey mevkilerde görev yapan ya da daha önce oralarda görev yapmış olan büyüklerimizin yanı sıra yine hem Tavşanlımızda hem de farklı illerde yaşayan değişik meslek gruplarından, Tavşanlımıza gönül vermiş dostlarımız yer alıyor.

Derneğimizin önceliğini; bölgemizde üniversiteye hazırlanan ve üniversitede okuyan öğrenci kardeşlerimiz ve onların aileleri olarak belirledik.

Özellikle üniversite döneminde şehir dışında okurken üzerimizde olmayan bir elin eksikliğini hep hissettik. Başımız sıkıştığında gidecek bir kapı bulmakta zorlanırken ya da üniversite sonrası bir iş bulup bulamayacağımızı düşünürken hep bu elin nerede olduğunu merak ettik.

Biz de bugün memleketimize olan borcumuzu ödeyebilme, üzerimize düşeni yerine getirebilme adına dostlarımızla yola çıkmış bulunuyoruz.

Her ne kadar derneğimizin kuruluşu çok yeni gibi gözüküyor olsa da aslında faaliyetlerimizi öteden beri sürdürüyorduk. Öğrencilerimize, eğitim hayatları sırasında kalacak yer ayarlamanın ve maddi olarak onları desteklemenin hem kardeşlerimiz hem de aileleri için ne kadar önemli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu sebeple sadece 2014-2015 eğitim öğretim yılı başında 60’tan fazla üniversiteli kardeşimizi bir bir ülkemizin dört bir yanındaki güven içerisinde kalabilecekleri yerlere yerleştirdik.

Kucağına yeni doğmuş bebeğini alan annenin heyecanını yaşıyoruz. Gönlümüzde bir dert, bir yara var ve o yara iyileşinceye kadar durmayacağız.

KADİM MEDENİYETİN İZ DÜŞÜMÜ: 2071 NESLİ

Bizler, dindar bir genç neslin yetişmesine öncülük edecek kadroların ortaya çıkmasına vesile olmak, Tavşanlı’nın ve Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olabilecek gençleri yetiştirmek maksadıyla yeni bir oluşumu başlatmış bulunuyoruz.

Ülkemizde yaşanan son siyasi gelişmeler, özellikle de hukuk yoluyla gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi, kendi camiamıza karşı oluşturulan algı operasyonları, 2013 yılında yaşamış olduğumuz “Gezi Eylemleri” süreci ve eylemelere katılan genç neslin tutumları, hukuk ve siyaset alanında etkili, dürüst gençlere ihtiyacımız olduğunu bize bir kez daha gösterdi.

2071 nesli “Gezi eylemcisi” gibi yakıp yıkan değil; Asım’ın nesli gibi imar eden erdemli bir nesildir.

Bizler de 2071 Erdemli Nesiller Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, bu alanda var olan boşluğu doldurmak, dindar bir genç neslin yetişmesine öncülük edecek kadroların ortaya çıkmasına vesile olmak, Tavşanlı’nın ve Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olabilecek gençleri yetiştirmek maksadıyla yeni bir oluşumu başlatmış bulunuyoruz.

Tüm bu hedeflerin gerçekleşmesi elbette çok yönlü bir projenin uygulanmasıyla mümkün. Bu yüzden biz bu projenin bir bölümünü ama önemli bir noktasını tamamlamaya çalışacağız. Tavşanlı ve çevresinden Türkiye’nin önde gelen üniversitelerine girmiş ve bu üniversitelerin hukuk, siyaset, ekonomi, ilahiyat gibi sosyal bilimler alanında okuyan öğrencilere yönelik bir eğitim faaliyeti planlıyoruz. Bu gençlerin düşünce dünyalarının kadim İslam medeniyeti çerçevesinde şekillenmesine yönelik faaliyetler yapmayı tasarlıyoruz.

Türkiye’nin inançlı, medeniyet ufkuna sahip karizmatik liderlerini yetiştirmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Biliyoruz ki biz büyük bir ümmetiz. Bir olduğumuzda Allah’ın nusretinin üzerimizde olacağına inancımız tamdır.

Bizler 2071 yılına ait hedefleri olan bir ülkenin evlatlarını yetiştirmek gibi bir mesuliyetimizin var olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin inançlı, medeniyet ufkuna sahip karizmatik liderlerini yetiştirmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. İlahi rızaya mazhar olabilmek lütfuna ermek için; oturmamak, durmadan çalışmak, gayret etmek gerektiğini biliyoruz. Tüm bunları da sadece birlikte başarabileceğiz. Tavşanlı’da şimdiye kadar örneği olmayan böyle bir projeye sizlerin de desteklerini bekliyoruz.  Biliyoruz ki biz büyük bir ümmetiz. Bir olduğumuzda Allah’ın nusretinin üzerimizde olacağına inancımız tamdır.